ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ CD

10,00

Περιγραφή

Φωτογραφίες για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Ψηφιοποιημένη Φωτογραφία και Υπογραφή

Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ), το οποίο παραμένει στην κατοχή του ενδιαφερομένου .