Τιμοκατάλογος μετατροπής κινηματογραφικών ταινιών 3 λεπτά

15,00

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα  3 λεπτά  15€

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα 15 λεπτα 45€

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα 30 λεπτά 75€

Σε  όλες τις  υπηρεσίες μετατροπής   στην τελική τιμή δεν συμπεριλαμβανεται ο ΦΠΑ 24%

Περιγραφή

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα  3 λεπτά  15€

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα 15 λεπτα 45€

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα 30 λεπτά 75€