Τιμοκατάλογος μετατροπής κινηματογραφικών ταινιών 30 λεπτών

150,00

Περιγραφή

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα  3 λεπτά  15€

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα 15 λεπτα 75€

Μετατροπή κινηματογραφικών ταινιών  8mm τα 30 λεπτά 150€